Bố dượng kiểm tra hàng con gái trước khi đi lấy chồng