Bố mẹ vắng nhà, thanh niên đưa gái về nhà địt phê cặc