Chén luôn em thư ký lồn múp trong chuyến đi công tác