Cô giáo quyễn rũ học sinh ngay trong phòng y tế của trường -Yuria Satomi