Giận chồng, cô vợ sang nhà đưa lồn cho bạn thân của chồng địt