Học sinh cùng nhau đưa cô giáo trẻ lên đỉnh ngay tại lớp học