Sinh viên năm 4 bị ép ngủ với thầy giáo để ra trường