Yuka Hazuki, cô giáo mần non lên gường với trai bao